När man tänker på hur en hund är och hur den beter sig, går den i allt som allt fyra steg. Djur – Hund – Ras – Personlighet. Alla dessa steg avgör vilken typ av hund man kommer få och hur den kommer vara. Vissa drag kan man träna bort, men ju längre bak man går på listan, desto svårare är det. Att träna bort ett oönskat beteende går med ihärdig träning, det kan handla om allt från att skälla vid dörren till att hoppa upp på en. Sedan kommer rasen vilket kan vara svårare att ändra, men inte omöjligt. Exempelvis finns det vissa raser som inte använder sig av sitt luktsinne som andra och därmed missar att uppleva och förstå vissa saker. Man kan träna upp hunden att använda sitt luktsinne även om det går emot rasens natur.

Efter det kommer hunden. Det är nästintill helt omöjligt att få bort dragen av

en hund. Det finns få fall av en hund som har fått växa upp med enbart katter och har därigenom tagit till sig flera beteenden som de har. Sist men inte minst har vi djuret. Den här delen är det många som glömmer bort att den finns där, vilket kan synas i både beteende mot hunden, men också dess träning. Många hundar kan bli behandlade som barn och då har man helt ignorerat det faktum att man kan träna hunden så mycket man vill, det kommer alltid förbli ett djur och inget annat.

Med detta sagt kan man komma till poängen att välja ras är viktigt eftersom alla kommer med deras egna drag. Men detta betyder inte att det är omöjligt att kunna träna bort det. Därför ska man inte neka en ras helt och hållet för en detalj om man i övrigt har hittat den perfekta hunden. Alla raser kommer med både negativa och positiva sidor, även om alla inte uppfattar vilket som är vad. Man ska aldrig överskatta sin förmåga att kunna ändra på hunden, men är man villig att lägga ner arbete och att lära sig hur man ska jobba är det en möjlighet. Slutligen måste man alltid vara realistisk på vad man kan ändra. I grund och botten kommer hunden alltid vara en hund och hunden är ett djur.