Hunden är i grund och botten ett flockdjur, precis som människan. De vill göra rätt för då får de en belöning i hjärnan och om de gör fel får de en negativ signal istället. Detta är för att det ska vara ett samspel i flocken eftersom en hund inte klarar sig själv och om de får en belöning vill de göra det igen. Därför är det relativt enkelt att träna en hund eftersom de vill tillfredsställa.

Men hur man ska träna skiljer sig till vem du frågar. Alla är överens om att jobba med belöningssystemet och ge beröm eller godis när hunden gör något rätt. Det som kan diskuteras är huruvida man ska ge straff. En av argumenten är att man inte ska skälla på hunden när den gjort något fel eftersom det försämrar relationen och hunden lär sig att den kan få straff om den gör fel. Då kan den bli rädd att göra något över huvud taget. Vem vill komma till den som skäller på en? Den andra sidan argumenterar för att hundar skäller på varandra, att det är ett naturligt sätt de kommenterar på.

Oftast är dessa grunder uppdelade mellan sällskapshundar och brukshundar. Sällskapshundar får göra fel och man har tid att med vänlig röst rätta dem. En brukshund kan inte göra det eftersom den kanske hamnar i fara. En jakthund exempelvis är i fara av vapen och vilt om den inte gör som den ska. Hur man väljer att träna är upp till en själv beroende på vilket resultat man vill ha.

Belöningen kan komma i form av en godis, lek eller gos. Allt beror på vad hunden själv tycker om. Vissa använder även något som heter klicker. Man klickar med den när hunden gör något bra och ger sedan en belöning. Detta är för att man ska träffa den exakta stunden hunden gör rätt och garantera att hunden inte är osäker på vad den fick belöning för.