Läran om hundar kallas för kynologi i vetenskapliga termer. Ordet kommer från grekiskan ”kýon” som betyder hund och ”logia” som betyder lära. Tillsammans blir det ” hundlära”. Kynologi omfattar flera saker som hundraserna, dressyr och de sjukdomar som är specifika för hundar. Det är inte en vetenskap i sig, utan betecknas mer som en praktisk lära.

Kynologi kom till tack vare det att, trots att hunden har funnits hos människan relativt sett inte särskilt länge, har människan fått fram ett önskat beteende av ett i grunden vilt djur och lyckats utveckla det till vad det är idag. Detta är grunden för kynologin. Den kan sammanfattas som att den uppstod i följd av människans behov av att kunna förstå hunden och på så sätt kunna använda den.

I Ryssland uppkom sedan termen ”hundförare” för de som arbetar med hundar vilket kan förvirra en svensktalande. Men vad det menas är att man är en person som med en djupare förståelse för hunden kan träna den till att fullfölja olika uppgifter. Idag kan det även vara ett annat namn på hundtränare. En utbildad hundtränare kan därför även kallas för hundförare.